kuruluş öyküsü

1980’li yılların öncesi, büyüyen ve nüfusu hızla artan Ankara’nın atık sularının arıtılamadığı ve şehrin kirli sularının doğrudan akarsulara bırakıldığı dönemlerdi… Halk sağlığı, tarım alanları ve ekolojik denge büyük tehdit altındaydı ve bu durum, gelişen ülkemizin başkentine hiç yakışmayan bir manzara teşkil ediyordu.

Şehrin atık su sorununa kökten bir çözüm olması amacıyla, yetkililer harekete geçerek evsel ve endüstriyel atık suların temizlenmesini mümkün kılacak bir arıtma tesisinin kurulması ve işletilmesi için düğmeye bastı. 28.11.1988 tarihinde, BELKA AŞ unvanlı şirket bu hayati işi üstlenmek üzere resmi olarak kuruldu.

Zaman içerisinde hızla büyüyen Ankara’nın farklılaşan ihtiyaçlarına cevap verebilmek için hizmet alanını genişleten BELKA AŞ, teknoloji projeleri alanında da faaliyet göstermeye başladı.

BELKA AŞ Kronoloji

Timeline

1980

1980

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara halkının ve çevresinin sağlığını doğrudan etkileyerek hastalıklara neden olan atık su kirliliği konusunda çevre koruma önlemlerinin geliştirilmesi ihtiyacını saptamıştır.

1988

1988

ASKİ, 1988 yılında evsel ve endüstriyel atık sular ile ilgili Ankara Büyükşehir Atık Su Kirliliği Fizibilite Çalışmasını gerçekleştirmiş, sorunun çözümü için tesis kurulması ve tesisin işletilmesi amacıyla da 28.11.1988 tarihinde BELKA AŞ’yi resmi olarak kurmuştur.

1989

1989

Bir yıl içinde gerçekleştirilen Fizibilite Çalışması, 1989 yılı Ekim ayında tamamlanmıştır.

1992

1992

Proje aşaması ve ihale ilanı sonrasında Türk-Alman Konsorsiyumu ile yapılan sözleşme 1992 yılında imzalanmıştır.

1997

1997

Merkezi Atık Su Arıtma Tesisinin beş yıllık inşa dönemi sonunda tesis işletmeye açılmıştır.

1998

1998

Tesis Ağustos 1997-Şubat 1998 tarihleri arasında konsorsiyum tarafından deneme işletmesine alınmıştır. O dönemde, BELKA AŞ bünyesinde 150 personel istihdam edilmiştir.

1999

1999

1 Şubat 1999 tarihinden itibaren BELKA AŞ tamamıyla faaliyete geçerek şirket olarak Ankara’ya hizmet etmeye başlamıştır.

2005

2005

BELKA AŞ’nin 2005 yılına kadar başarıyla devam ettirmiş olduğu arıtma tesisi işletmesi işinden sonra şirketin kapasitesi arttırılarak bu işin yanında Ankara mücavir alanlar içerisindeki yol, su, kanal ve çevre düzenleme işleri alanlarında da faaliyet göstermeye başlamıştır.

2010

2010

BELKA AŞ istihdam ettiği kişi sayısını 1757’ye yükseltmiştir. Ayrıca, ekipman ve araç sayısını da hızla artırmaya başlamıştır.

2011

2011

Genişleyen kadrosu, artan ekipman ve araç sayısıyla BELKA AŞ, Ankara’nın önde gelen firmaları arasında yer almaya devam etmiştir.

2012

2012

Şirketin sermayesi 55.500.000 TL’ye ulaşmıştır. Araç ve iş makinası parkı genişletilerek yeni atılımlar yapılmıştır.

2015

2015

BELKA AŞ, sermayesini 75.500.000 TL’den 270.500.000 TL’ye çıkarmıştır. Araç ve İş Makinası parkını da genişleterek yeni projelerini tüm hızıyla devreye sokmuştur.

2019

2019

BELKA AŞ, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğünün Ankara halkına yapmış olduğu tüm hizmetlerde gerek duyulan iş gücünü, makine ve araç tedariğini sağlama konusunda çok büyük paya sahip olan BELKA artık enerji ve sosyal sorumluluk projeleriyle de yeni bir vizyon ve misyon edinmiştir.

Comments are closed.

Close Search Window