Hedefler ve Amaçlar

Projeler 1Ankara’ya hizmet etme gayesiyle yola çıkan ve çalışmalarını sürdüren BELKA AŞ, geleceğin ihtiyaçlarını görebilen vizyoner bakış açısı ve gelişmeye açık yapısıyla yeni hedeflerini belirliyor.

Bu hedefler arasında öncelik, ülkemizin Başkentine yakışacak projelerle halkın huzurunu, sağlığını ve gelecek nesillere daha iyi bir şehir bırakma idealini gerçekleştirmektir.

BELKA AŞ, bugüne kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne araç, iş makinesi ve insan gücü temini yaparak şehrin tüm bakım, onarım ve hizmet süreçlerinde önemli bir güç kaynağı olmuştur; bundan sonrası için ise şirket, enerji ve özellikle sürdürülebilir enerji konusunda ülkenin önde gelen, söz sahibi kuruluşlarından biri olmayı hedeflemektedir.

Başkentin enerji konularının çözümünde ses getirecek projelere imza atmak gayesiyle harekete geçen BELKA AŞ’nin bir başka hedefi de teknolojik yenilikleri belediyemizin her noktasında halkın faydasına kullandırabilmektir. Bu düşünceyle BELKA AŞ, teknoloji alanında akademik çalışmalar yapan ve farklı sektörlerde teknoloji konusunda karar merci konumunda olan pek çok profesyonel isimle görüşmelerini sürdürmektedir.

Projeler

geri dönüşüm projesi

Geri Dönüşüm Projesi - Organik Gübre​

askinin elektrik ihtiyacı

ASKİ'nin Elektrik İhtiyacının BELKA AŞ İle Karşılanması​

elektrikli toplu taşımaya geçiş

Elektrikli
Toplu Taşımaya Geçiş​

elektrik üretimi

Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri ile Temiz Enerji Üretimi

batarya paketleme

Batarya Paketleme
Konusunda
İş Birlikleri

raylı sistemler

Raylı
Sistemlere
Yönelik Altyapı ve Finans

abb atık su tesisleri

ABB Atık Su Tesislerinin Kapasitesinin Arttırılması ve Daha Etkin Kullanılması

belka aş ve teknoloji projeleri

BELKA AŞ ve
Teknoloji
Projeleri

tatlar atıksu arıtma tesisi

Tatlar Atıksu Arıtma Tesisinin Yenilenebilir Enerji ve Çevre Vadisi Haline Getirilmesi

jeotermal tesislerin kurulma çalışması

Jeotermal Tesislerin
Kurulma Çalışması

Close Search Window