Projenin Amacı

Ankara Büyükşehir Belediyesine, büyüyen şehrin artan nüfusuna ve artan alt yapı ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede arıtma hizmeti sunabilmek ve var olan sistemdeki israfları en aza indirgeyebilmek.

Projenin Faydası

Büyüyen Ankara’nın atık su arıtma ihtiyacının giderilebilmesi, çevreye, insan sağlığına ve gelecek nesillere daha uzun süre hizmet verilebilmesi.

Projenin İçeriği

Atık su tesislerinin kapasitesinin arttırılması ve finansal konuların çözümü için uluslararası iş birliği yapılması.

Son Durum

Çin’in en büyük özel yatırım Firmasının Yetkilisi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi atık suyu tesisleri ziyaret edildi. Yerleşke incelenerek hem kapasitenin nasıl arttırılacağı hem finans konuları konuşuldu. Oluşan atığın nasıl katma değerli bir tesise dönüştürüleceği konularda görüşüldü. Firma  yetkilisi konuyu Çin hükümetine taşıyarak İpek Yolu Projesi kapsamında finanse edilebileceğini bildirdi. Önümüzdeki aylar tekrar Türkiye’ye gelecek olan firma yetkilisi ile son durum analizi yapılacaktır.

Close Search Window