Projenin Amacı

Başkentimizin, yenilenebilir enerji ve çevreye yönelik projelerde örnek bir kent haline gelmesi hedeflenmektedir.

Projenin Faydası

Başkentimizin, yenilenebilir enerji ve çevre mühendisliği alanında; ülkemiz kentlerine örnek bir  kent olacağı gibi, buradan teknolojik tesis tasarlayan, uygulayan ve diğer ilçe ve kentlere de satan bir uygulama gerçekleştirilecektir.

Projenin İçeriği

Tatlar tesislerinde uygulanması planlanan; biyogaz, kompost, geri dönüşüm, atık bertaraf ve GES projeleri ile Başkentimizin, yenilenebilir enerji ve çevre mühendisliği alanında örnek bir pilot Enerji ve Çevre Vadisi haline dönüştürülmesi uygulamalarla gerçekleşecektir.

Son Durum

Proje için yol haritaları çizilmiş, çözüm önerileri üzerinde ön fizibilite çalışmalarına başlanmıştır. Bu proje ilerleyen zaman içinde gündeme alınacaktır.

Close Search Window