İHALELER|

4 Adet Araç Satış İşi İhalesi

4 Adet Araç Satış İşi İhalesi 1

19/11/2020 tarihinde Saat 14:30’da Şirketimiz bünyesinde bulunan 4 (dört) adet araç satışı kapalı zarf-pazarlık usulü ile ayrı ayrı ihalesi yapılarak satılacaktır.

  1. Araçlar BELKA A.Ş Esertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören / ANKARA adresinde görülebilir.
  2. Aşağıda cinsi, miktarı, niteliği, özellikleri ve muhammen bedeli yer alan araçların satışı 19/11/2020 tarihinde saat 14:30 ’de BİRİNCİ defa, satılamadığı takdirde 26/11/2020 tarihinde saat 14:30 ’de İKİNCİ defa BELKA A.Ş Esertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören / ANKARA adresindeki binasında yapılacaktır.
  3. İlgilenenler tekliflerini ihale tarihinde saat 14:30’a kadar Esertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören / ANKARA adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
  4. İhale şartnamesi ve ekleri şirket Genel Müdürlük binası olan Esertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören / ANKARA adresinde bulunan Belka A.Ş Hakediş ve Satınalma Müdürlüğü’nden 150,00-TL (Yüzelli-TL) bedel karşılığında temin edilebilir. Şartname bedeli ile bütün araçların ihalesine girilebilir.
  5. Bu işe verilecek teklifler için tüm detaylı bilgiler ihale şartnamesinde yer almaktadır.
  6. İdarenin komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihaleyi iptal etmekte tamamen serbesttir.
S.No 1 2 3 4

PLAKASI

06 DM 4223
06 FF 6915
06 FA 7457
06 FA 4257

MARKA

LAND ROVER
AUDI
AUDI
AUDI

TİPİ

DISCOVERY SDV6
4G
4H
4H

CİNSİ

Arazi Taşıtı
Otomobil
Otomobil
Otomobil

MODELİ

2012
2014
2012
2012

KM

52.195 KM
204.705 KM
113.130 KM
158.020 KM

MUHAMMEN BEDEL

552.500,00-TL
350.000,00-TL
560.000,00-TL
552.500,00-TL

GEÇİCİ TEMİNAT

16.575.00-TL
10.500,00-TL
16.800,00-TL
16.575.00-TL

İHALENİN TARİHİ VE SAATİ

19/11/2020 - 14:30
19/11/2020 - 14:30
19/11/2020 - 14:30
19/11/2020 - 14:30

İhale Dökümanları

4 Adet Araç Satış İşi İhalesi 2
4 Adet Araç Satış İşi İhalesi 3
4 Adet Araç Satış İşi İhalesi 4
4 Adet Araç Satış İşi İhalesi 5

Comments are closed.

Close Search Window