Kurum Kültürü 1Misyon

Ankara halkının tüm belediye hizmetlerinden tam olarak istifade edebilmesi için gereken insan, araç-gereç, makine, hizmet ve teknoloji gücünü sağlamak için varız.

Vizyon

İnsanı ve çevreyi esas alan, hizmet kalitesi yüksek, sürekli gelişime açık ve örnek bir kurum olma idealimizle çalışır, şehrin geleceğini olumlu yönde değiştirecek teknoloji ve temiz enerji projelerimizle ilkleri gerçekleştiririz.

Ana Hedefler

  • Enerji ve Çevre Odaklı Geri Dönüşüm Projelerinde Öncü Olmak
  • Üniversitelerle İş birliği Yaparak Teknolojik Projelerde Öncü Olmak
  • Uluslararası İş birlikleri ile Ankara’ya Yönelik Projeler Geliştirilmesinde Öncü Olmak

Değerler

BELKA AŞ olarak asla değiştiremeyeceğimiz ve bizi biz yapan değerlerimizi, başta Ankara halkı olmak üzere tüm ülkemizle paylaşıyoruz. Aşağıda okuyacağınız her bir değer ile yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalara yön veriyoruz.

  • Şeffaflık: Hesap verilebilirliğin önemine inanır, dürüst çalışmayı seçeriz.
  • İnsana Saygı, Tarafsızlık ve Hoşgörü: Hizmetlerin yürütülmesinde insana saygı esastır. Beşerî ilişkilerde hoşgörü gösterilir. BELKA AŞ çatısı altında din, dil, cinsiyet, ırk, mezhep ayrımı gözetilmeksizin tüm çalışanlarla birlikte Ankaralılara hizmet amacında birleşerek çalışılır. Hizmetlerin planlanmasında, sunumunda ve istihdamda tarafsız davranılır.
  • Çevre Bilinci ve Sürdürülebilirlik: Kararlılık, süreklilik ve uzun vadeli çözümler gözetilir. Planlanan tüm projelerde çevre bilinci ve gelecek nesillere sağlanacak fayda dikkate alınır.
  • Gelecek Odaklılık: Dünyada yaşanan güncel teknolojik ve toplumsal gelişmeler yakından takip edilerek Ankaralıların bu gelişmelerden en hızlı şekilde faydalanması amacıyla harekete geçilir.
  • Kurumsallık: Şirket çatısı altındaki tüm alt sistemlerin bireylerden bağımsız olarak işler kılınması, süreç yönetiminin israflardan arındırılması ve sürekli geliştirilmesi önceliğiyle planlama yapılır.
  • Teknoloji Odaklılık: Ulusal ve Uluslararası iş birlikleri, STK ve Üniversite iş birlikleri ile Ankara’ya Yönelik Enerji, çevre ve Sosyal Sorumluluk Projeleri geliştirilir.

Comments are closed.

Close Search Window