BELKA AŞ olarak insan ve iş gücü açısından sunduğumuz hizmet kapsamı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde istihdam edilecek kişilerin seçilmesinin ve özlük işlerinin yürütülmesinin ötesindedir. Teknolojik yatırımlara, sürdürülebilir enerjiye ve çevre mühendisliği konularına önem veren BELKA AŞ’nin tüm bu çalışmalara adım atarken en büyük önceliği ve güç kaynağı “insan”dır.

İşte bu nedenle, “insan”ı her şeyin öncülü olarak alan BELKA AŞ’nin sunduğu en önemli hizmet de aslında iş sağlığı ve güvenliği alanındadır. İş kazalarının ve mesleki hastalıkların en aza indirgenmesi hedefiyle çalışan BELKA AŞ, her işçinin mesaiden evine, sevdiklerine, sağlıklı bir şekilde dönebilmesi için azami çaba gösterir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Kapsamında;

  • İnsan hatasını en aza indirgeyecek iş ortamı ve çalışma sistemi hedeflenir.
  • İş kazalarının önlenmesi için şirket içinde gereken tüm önlemler alınır.
  • Tüm çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenli olarak eğitilir.
  • Çalışanların güvenlik araç gereç ve koruyucu giysileri şirket tarafından sağlanır.
  • Meslek hastalıkları konusunda çalışanların sorumlulukları hatırlatılır ve daha sağlıklı çalışma koşulları için daima eğitim ve geliştirmeler yapılır.
  • Acil durumlar için gereken tatbikatlar düzenli olarak uygulanır ve güvenli giriş-çıkışlar konusunda yeni çalışanlara bilgi verilir.
  • Şirket içi sağlık birimleri ile tüm çalışanların ailelerini de kapsayacak şekilde toplumsal farkındalık organizasyonları düzenlenir.

Comments are closed.

Close Search Window