Eşik Regülatörü ve HES Projesi ile birlikte “Ankara İçme Suyu İsale Hatlarından Enerji Üretilmesi” maksadıyla Gerede Tüneli ile Çamlıdere Barajı rezervuarına aktarılacak su ile birlikte, halihazırda akmakta olan dereden gelecek olan suyun düşüsünden yararlanılarak enerji üretilmesi amaçlanmaktadır.

Kurulu gücü 21 MW, yıllık üretim kapasitesi 41 GW olan elektrik üretim tesisi ile ASKİ’nin yıllık enerji tüketiminin %12’ye yakın ciddi bir tutarını karşılayacaktır.

Türkiye’nin elektrik enerjisinin %51 inin fosil yakıtlardan sağlandığı ve bunun da yaklaşık %60’ının ithal doğalgazdan karşılandığı düşünüldüğünde hem milli kaynakların ithalat yoluyla kaybedilmesinin ve enerjide dışa bağımlılığın önüne geçilmesinde doğaya saygılı, çevre dostu enerji üretim ile katkı sağlayacaktır.

Bu proje Türkiye’de Belediyelerce işletilen kurulu güç açısından en büyük HES olacaktır ve bu bağlamda diğer Belediyeler ve Kamu kurumlarına örnek teşkil edecektir. Projeye ilişkin BELKA yasal süreçleri tamamlamış olup, EPDK’dan Ön lisans belgesini almıştır, yapım için ÇED Raporunun tamamlanması beklenmektedir. 

Eşik Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Projesi 1
Close Search Window