Ülkemizin Ar-Ge ve Yenilik potansiyelinin geliştirilmesinde kilit önemdeki uluslararası işbirliği fırsatlarından yararlanılmasında önemli katkılar sağlayacak olan “Horizon 2020” Programına İlk Müdahale Teknolojileri Çağrısı kapsamında geliştirilen projeye, her aşamasında aktif rol alacak şekilde katılım sağlanmıştır. Almanya, İngiltere, Finlandiya, Yunanistan gibi toplamda 9 ülkeden oluşan Konsorsiyumda Belediyeler, Üniversiteler ve özel şirketlerin bulunduğu ortak projede BELKA A.Ş. yapılan değerlendirme sonucunda komite tarafından proje ekibinde yer alması uygun bulunarak Avrupanın ileri gelen ülkeleri arasına kabul edilerek, ülkemizi temsil etmektedir. Bu projede, 5g kullanılarak kırsal bölgelerde Drone filoları ile acil müdahale ve afet yönetiminde yeni teknolojiler geliştirilmesini, ayrıca yangınlar başta olmak üzere çok sayıda doğal afete daha hızlı ve daha etkili bir yönetim sağlamayı amaçlıyor. Böylece BELKA A.Ş. Horizon 2020 kapsamında, belediyeler açısından önem arz eden yüksek teknoloji içeren bir konuyla hem Ankara Büyükşehir Belediyesini hem de Türkiye’yi temsil etmektedir. Bu proje sonucu elde edilecek yüksek teknoloji ürün, Belediyemizin acil yardım ihtiyacı olan farklı birimlerin kanalı ile kentimizin hizmetinde olacaktır. Şirketimiz Ankara halkı için önem arz eden bu haklı gururu, şehrimize proje ortağı olarak taşıyacaktır.
İlk Müdahale Teknolojileri Çağrısı “5G Kullanılarak Dronla Yangın Tahmini ve Önleme Projesi” 1
Close Search Window