Sosyal Sorumluluk 1Biliyoruz ki sosyal sorumluluk geleceğe yapılan en kıymetli maddi ve manevi yatırımdır.

Bu nedenle “gençler ve çocuklar”, “çevre ve enerji”, “toplum ve kültür” başlıkları altında hedeflendirdiğimiz her bir sosyal sorumluluk projesinin birbirine katkı sağlayabileceği, iç içe bir yapı kurma vizyonuyla çalışıyoruz.

Projelerimizden Bazıları:

  • Maddi yardıma ihtiyacı olan üniversite öğrencilerinin yaz tatilleri süresince katılabilecekleri, ağaç dikme, meslek atölyeleri gibi uygulamalı öğrenme ve çalışma yaz kamplarının oluşturulması. Bu eğitim ve çalışma ortamına katılan öğrencilere burs verilmesi.
  • Vasıfsız gençlerimize araç ve makine kullanımının öğretilerek mesleki beceri kazandırılması.
  • Üniversitelerle iş birliği yapılarak çevre ve enerji konularında ilköğretim öğrencilerine yönelik eğitim ve farkındalık atölyeleri düzenlenmesi.Sosyal Sorumluluk 2
  • Mevcut makine parkında kullanım dışı olan beş adet minibüsü faal hale getirerek köylere mobil kütüphane ve kitap kiralama hizmeti sağlanması, bu araçlar ile aynı zamanda köylerdeki sorunların tespit edilerek gereken çalışmaların başlatılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne iletilecek taleplerin daha kolay toplanması.
  • Keçiören Fatih köprü altı gibi çok masraf gerektirmeyen ve üniversite gençliğinin yoğun olduğu alanları akşamları ve hafta sonları gençlerin toplanma, eğlenme ve şenlik/festival alanı haline getirilmesi. Ankara’nın buna benzer başka noktalarındaki atıl alanların da düşük bir maliyetle sosyal alanlara dönüştürülmesi, alanların yakınındaki üniversitelerle işbirliği yapılması.

Üniversite Gençliğine Yönelik Sosyal Sorumluluk Projeleri

Projenin Amacı

Öncelikle Ankara üniversiteleri ile teknolojik projelere yönelik temaslara başlamış olup, Belediyemizin kaynaklarını etkin ve verimli kullanmasını göz önüne alarak; Belediyemizin amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesi için, teknolojik projeler, kırsal kalkınma, çevre, yenilenebilir enerji, kentsel refah ve kentimizdeki üniversite gençliğine yönelik proje ve işbirlikleri için üniversite, STK’ları da kapsayacak şekilde temaslar arttırılarak sürdürülmektedir.

Ağaç dikim projelerinde, bakım ve tamir atölyelerinde veya kırsala yönelik istatiksel projelerde veya sahadan gerekli olan bilgi toplam ve analizlerde üniversite gençlerinden yaz tatillerinde faydalanarak, gençlerin kent faaliyetlerine katılımını sağlamak.

Ayrıca Fatih köprüsün altında otopark olarak kullanılan boş ve hazır alanın AÜ ile işbirliği içinde gençler için sosyal bir yaşam, eğlence , sergi, satış ve etkinlik alanı haline getirerek, gençleri akşam ve hafta sonu AVM’lere veya kent merkezine mahkum olmaktan kurtarmak, üniversitelere yakın ve  fazla mali yük gerektirmeyen benzer alanlar da bulup, gençliğin hizmetine sunmak.        

Projenin Faydası

Üniversite gençliğinin 2-3 ay için para kazanacağı gibi, genç nüfusun kent faaliyetlerine katılımı ve yasal engellere takılan burs ödeneği sağlanmış olacaktır. Şehir faaliyetlerine katılımcı bir gençlik sağlanacaktır.

Projenin İçeriği

Üniversite gençliği Üniversitelerle yapılacak işbirliği protokolleri ile kentin ihtiyacı olan ağaç dikim projelerinde, bakım ve tamir atölyelerinde veya kırsala yönelik istatiksel projelerde veya sahadan gerekli olan bilgi toplam ve analizlerde çalışacaklardır. Bu çalışma için kamu kaynaklarından ve/veya AB kaynakları ile ABB bütçesinden sağlanacak finansla; gençlerimize 2-3 ay için ödeme yapılacaktır. Böylece genç nüfusun kent faaliyetlerine katılımı ve yasal engellere takılan burs ödeneği sağlanmış olacaktır.    

Son Durum

Henüz hazırlık aşamasındadır    

sosyal sorumluluk projeleri

Comments are closed.

Close Search Window